+355 (0) 69 600 14 22 / +355 (0) 69 600 14 22

Encoal sh.p.k. kryen punët ndërtimore dhe lidhjet elektromekanike për realizimin e nënstacioneve të transformimit elektrik për tension të lartë dhe të mesëm.
Puna për ndërtimin e nënstacioneve elektrike konsiston në ndërtimin e strukturave të beton – armese, përkatësisht mureve mbajtjese dhe / ose rrethimit, bazamenteve te pajisjeve elektrike, Instalimin e pajisjeve te tensionit te larte,Transformatorve ,Ndaresve , Çelave ,pajisjeve te kontroll monitorimit ,SCADA , etj.