+355 (0) 69 600 14 22 / +355 (0) 69 600 14 22


Rreth nesh

Encoal sh.p.k. eshte nje kompani qe ju ofron sherbime te plota ne fushen e studimit, projektimit dhe ndertimit te linjave te fuqise mbitokesore dhe nentokesore, te stacioneve elektrike, kullave te telekomunikacionit dhe ndertimi industrial dhe civil i ndertesave te nje rangu te larte. Qellimi yne eshte qe te ofrojme siguri dhe cilesi te larte, gjithashtu zgjidhje praktike te sherbimeve qe operojme.  Importi dhe eksporti i materialeve elektrike dhe makinerive TL, TM dhe TU.  Encoal ka gjithashtu nje staf shume te kualifikuar, i cili tashme ka arritur me sukses zbatimin e shume projekteve inxhinierike. Gjithashtu ju ofrojme mbeshtetje dhe menaxhim te forte fale perkushtimit dhe eksperiences te stafit.

AKTIVITETET KRYESORE TE KOMPANISE
Ndertimi dhe montimi i Linjave Elektrike TL, TM, TU
Ndertimi dhe montimi i Nenstacioneve Elektrike
Projektimi i linjave Elektrike Ajrore & Nenstacioneve Elektrike
Telekomunikacioni
Ndertime Civile Industriale